Skip to content

Oferta

GEODEZJA PRAWNA

  • podziały nieruchomości
  • wyznaczenie punktów granicznych / wznowienie znaków granicznych
  • ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
  • rozgraniczenia nieruchomości
  • wykonywanie dokumentacji do celów prawnych

GEODEZJA W PROCESIE
INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM

  • mapy do celów projektowych
  • pomiary realizacyjne – tyczenie obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu itp.
  • geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych
  • inne pomiary sytuacyjno – wysokościowe oraz ich opracowanie